Springplankdagen

Van 4 t/m 6 oktober worden driedaagse trainingen gegeven met als titel "springplankdagen" Locatie is conferentiecentrum Koningsbos te Veldhoven.

Springplankdagen

Werken in de zorg is topsport. De klanten weten vaak goed wat er te koop is in de zorg en het leveren van kwaliteit wordt een steeds belangrijker issue.

Om dit te bewerkstelligen is continuïteit en coördinatie een zeer belangrijk gegeven.

Management, inspiratie, visieontwikkeling, coachen en communicatie dient dagelijks in de agenda te staan van de leiding in een organisatie.

Middenkaderleden zijn een cruciale factor in bovenstaande gebieden.

In het hele land zien wij dat deze middenkaderleden veel wisselingen geven en dus een belemmering kunnen vormen om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren, bij discontinuïteit van leiding wordt eerder een stapje terug gedaan in plaats van een stapje vooruit.

In onze visie gaan wij ervan uit dat talenten in de eigen organisatie ontwikkeld dienen te worden. Een vergelijking met de sport is hierin goed te maken. Ontwikkel het potentieel in uw organisatie.

In deze visie promoten wij:

DE SPRINGPLANKDAGEN.

De springplankdagen zijn dagen voor beginnend leidinggevenden of potentieel leidinggevenden. Tijdens deze dagen krijgen zij een fundament aangeleverd voor een persoonlijke ontwikkeling en een basis voor het leidinggeven.

Onderwerpen welke aan bod komen zijn: persoonlijkheid, visieontwikkeling, coachen, communicatie, cultuur, teamontwikkeling en het maken van een actieplan.

Wederom vraagt dit een inspirerende investering.

Durft u te springen??

Vorige pagina Homepagina