Interim management

Wie?

Met Ton Sneeuw haalt u een zeer ervaren manager in huis. Met zijn management en trainingsachtergrond, zijn enthousiasme en inspirerende attitude weet hij de veranderingen inhoud te geven. Een echte people manager die de taal van zowel managementleden alsook van teamleden spreekt.

Wat?

Interim management, consultancy en coaching van individuen en organisaties of afdelingen. Indien een persoon of structuur in beweging moet komen of de positie opnieuw bepaalt moet worden is een van deze interventies mogelijk. Het resultaat is dat u kunt rekenen op een breed draagvlak binnen uw organisatie en een stap voorwaarts in de goede richting.

Waar?

Met een interim manager haalt u iemand in huis die tijdelijke taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden van u overneemt. Dit betekent dat u ´een vreemde´ tijdelijk over uw vloer heeft.

Bij consultancy of coaching vindt de begeleiding meer op afstand plaats. Daarbij kiest u de locatie.

Wanneer?

U bepaalt de periode en de aanvang van de opdracht. Binnen een maand kunnen afspraken rond zijn.

Hoe?

U bepaalt de opdracht. Voor, tijdens en na het proces vinden er regelmatig evaluaties plaats waarbij aanpassingen kunnen plaatsvinden.

Vorige pagina Homepagina