Jaarplan & Samenwerking

Het maken van een jaarplan of actieplan is in deze een belangrijk onderdeel.

Voordeel van deze stappen is dat het actieplan een gezamenlijk actieplan is vanuit de werkvloer. Een bottom-up benadering heeft vele voordelen t.o.v. de top- down aanpak. Essentieel is dat de leiding het proces dient te faciliteren, inspireren, coachen maar ook moet leiden. Het aanschaffen van een zeepkist waarin visie, missie en ambities verkondigd worden is zeker in het begin van dit proces een belangrijke taak van de manager. Het omgaan met emotie, onzekerheid en knelpunten, tegenslagen maken de functie ook vaak eenzaam en onaantrekkelijk.

In de omslag van de werkwijze creëer je vaak een fase van vraaggestuurde zorg i.p.v. vraaggerichte zorg is mijn ervaring. De omslag van voeding en welzijn vraagt van de cliënten ook een attitude van omgaan met veranderen. Het lijkt voor veel cliënten dat zij hun afhankelijke rol moeilijk los kunnen laten. De omslag naar vraaggerichte zorg is een proces voor medewerkers maar zeer zeker ook voor cliënten.

Samenwerking

De samenwerking tussen de verschillende disciplines in een instelling vraagt ook enige aandacht. Samen de omslag maken met aandacht voor communicatie, samenwerking, creativiteit, visie en collegialiteit is een belangrijk onderdeel van het proces.

Voorbeelden in de dagelijkse praktijk zijn de samenwerking tussen zorg en facilitaire dienst, tussen zorg en welzijn en tussen huishouding en zorg.

Gebruik maken van de talenten op een afdeling en het omgaan met de ontwikkeling van een team vraagt vaak ook enige extra aandacht.

In de theorie van zelfregelende teams is fase 2 (de stormfase) vaak een fase waarin oud beleid weer als het vertrouwde wordt teruggeroepen. Frustratie en strijd binnen het team en bij het management is dan vaak groter als wanneer de onrustige fase van het stormen doorlopen zou zijn. Voor de stormfase mag gerust een periode van 1 ½ jaar worden uitgetrokken.

Medewerkers met ´scherpe´ kantjes dienen geïnspireerd te worden om de scherpe kantjes te gebruiken voor het veranderingsproces. Een kritische rol, het uiten van emoties, omgaan met onzekerheden, een extra verantwoordelijkheidsgevoel en een dominantere rol hoeven niet als negatief beoordeeld te worden maar kunnen juist een positief effect hebben.

Vorige pagina Homepagina