Introductie

Mijn naam is Ton Sneeuw. Ik ben ruim 22 jaar werkzaam in de zorg. In 1981 begonnen met de opleiding ziekenverzorger te Amsterdam en vervolgens een persoonlijke ontwikkeling meegemaakt als leidinggevende. Eerst als teamleider, vervolgens subhoofd, afdelingshoofd en zorgmanager.

Deze ontwikkeling betekende vaak een combinatie van werken en studies.

De laatste opleidingen die ik heb mogen volgen zijn HBO-bedrijfskunde
en HBO-management.

Vanaf 2001 werkzaam als interim manager in de diverse takken van sport in de zorg. (thuiszorg, verslavingszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg)

In 2000 ben ik een eigen trainingsbureau gestart t.a.v. teambuilding, persoonlijke ontwikkeling, coachen en visieontwikkeling.

Middels een inspirerende werkwijze, het persoonlijk begeleiden van leidinggevenden en medewerkers en het ontwikkelen van een gezamelijke visie tracht ik in de praktijk de omslag te maken naar vraaggerichte zorg. 

Werken met het enneagram, kernkwaliteiten, intervisie, creativiteit, visieontwikkeling en trainingen rondom communicatie, zelfregelende teams en cultuur zijn onderdelen van mijn dagelijkse werkzaamheden.

 

 

 

 

Vorige pagina Homepagina