Expertise

Hoe creëer je voor jezelf een visie en de energie om te gaan veranderen en een doel na te streven waar je trots op kunt zijn. Is het eindresultaat het doel of de weg ernaar toe?

Naast het zijn van een vakidioot heb ik 25 jaar ervaring met het spelletje schaken. Een zeer boeiend spel met veel raakvlakken in mijn dagelijkse werk. Eigenlijk kan ik gerust zeggen dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. Sommige schakers weten heel veel theorie over zowel de opening, het middenspel alsook van het eindspel.

Ik ben zeker niet zo een schaker maar vindt het interessant hoe de tegenstander zijn zetten doet, omgaat met zekerheid en onzekerheid, een analyse maken van de tegenstander, kijken hoe hij omgaat met de tijd, de spanning en zo nodig intimidaties. Bij teamleden vraagt het creëren van een team of eenheid waarin respect en vertrouwen een basis vormt om kwaliteit van zorg te garanderen eenzelfde analyse van elk teamlid, van het totale team en van de verschillende disciplines.

Litaratuur

In mijn werk heb ik mij in de literatuur laten inspireren door een aantal boeken. Voor elke manager die zichzelf verder wil ontplooien raad ik de volgende boeken van harte aan:

In mijn trainingen maak ik veel gebruik van deze literatuur.

Communicatie

Een van mijn trainingen is met name gericht op communicatie. Een onderdeel is om middels een tekening van een eiland te tekenen hoe je naar de eigen afdeling of locatie kijkt. Dus op de tekening plaats je de diverse functies en afdelingen.

Kenmerken van deze tekening zijn b.v.

Als wij de cliënten een tekening zouden laten maken over hoe zij de zorg graag geleverd zien dan komen wij volgens mij tot de volgende tekening.

Kenmerken van deze tekening zijn

Aandacht

Kijkende naar de ´echte´ vraag zie ik in mijn dagelijkse praktijk bij veel cliënten “ HELP” staan op het voorhoofd. Help vanwege de eenzaamheid, verdriet, isolement en een gebrek aan warme aandacht.

Deze aandacht wordt ´geclaimd´door vragen te stellen over de zorg, toiletbezoek, voeding en medicatie. Belgedrag, slaapmedicatie en onrustmedicatie kan mijns inziens met 50 % verminderd worden als wij DE echte vraag van de cliënt weten te beantwoorden.

Hoe creëer je deze omslag in denken, handelen en structuur van werkzaamheden?

Persoonlijk heb ik goede ervaringen met het maken van een afdelingsvisie waarin gekeken wordt naar de volgende punten:

Wie zijn onze klanten? Wat zijn onze diensten? Waar liggen onze ambities? Wat zijn onze doelstellingen kijkende naar onze belangrijkste klanten en diensten? Waar gaan wij ons met elkaar de komende tijd op richten?

Vorige pagina Homepagina