Visie

Het ontwikkelen van een afdelingsvisie waarin gekeken wordt naar de verschillende klanten, de verschillende diensten en de ambities. Het formuleren van doelstellingen, het analyseren van knelpunten en het uiteindelijk maken van een jaarplan voor de afdeling of locatie waarbij consensus is over het eindresultaat zijn de onderwerpen welke behandeld worden in deze training. Het uitwerken van kwaliteitsdenken, visie, financieel kader, organisatiebelang, creatief denken, bezieling en inspiratie kunnen onderdeel zijn van deze training.

Wij stimuleren mensen tot nemen van verantwoordelijkheid voor de vormgeving van hun leven. Een probleem wordt vooral gezien als een signaal dat iemand een wezenlijk doel uit het oog verloren heeft. Het is een appèl om bij te sturen in de gewenste richting.

Door mensen opnieuw in contact te brengen met hun diepste drijfveren èn door aandacht te besteden aan wat hen ervan weerhoudt deze te volgen, ontstaat er een nieuw perspectief. Mensen zijn in staat zichzelf nieuwe doelen te stellen en gemotiveerde keuzes te maken.

Dit geeft nieuw elan, enthousiasme en energie!

Men krijgt (opnieuw) zicht op zijn/haar uniciteit, met alle kwaliteiten die daar bij horen.

Vaak zijn beslissingen van managers gebaseerd op de wens om spanningen op korte termijn op te lossen. De kunst van succesvol management is om structurele spanning te creëren. De juiste structurele spanning creëert een dynamiek waarin uzelf en uw medewerkers doelgericht bouwen aan uw concrete visie.

Vorige pagina Homepagina