Teambuilding

Teamtrainingen
Om een teamtraining goed aan te laten sluiten bij uw behoefte bekijken we samen middels een interview in welke fase uw team zich bevindt. Aan de hand daarvan stellen we dan een programma samen dat het onderlinge vertrouwen vergroot, ieders bijdrage aan het team verheldert, committment en doelen van het team vaststelt of verantwoordelijkheden duidelijk maakt.

Met elkaar bezig zijn in een andere setting dan gebruikelijk, heeft hoe dan ook een team-versterkend karakter. Voorwaarde is perfecte organisatie die aansluit bij de behoeften van de groep.

In de teambuilding is de training de metafoor voor de reis door het (team-)leven. Er wordt schoon-schip gemaakt of een nieuwe start en er worden acties voorgenomen, er worden afspraken gemaakt hoe die te bewaken. Zo nodig komt de onderste steen boven. Deze training wordt aangeboden aan teams van professionals die hun eigen lijn uitzetten of specifieke en moeilijke vragen moeten tackelen.
Andere doelen komen ook aan bod: bijvoorbeeld verdieping van het contact, versterking van de samenwerking.

Deze training is 100% maatwerk; de training staat onder leiding van een trainer-coach en eventueel een outdoortrainer.

Het programma is stevig en de oefeningen zijn mentaal zwaar te noemen. Het gaat ergens om! Een prettige training om te doen, maar leren staat voorop. In de teambuildingstraining gaat het altijd om een uitgebalanceerd evenwicht van team- en individueel leren. De nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van het team en de deelnemers. Er wordt veel tijd en creatieve energie besteed aan een stevige transfer naar de dagelijkse praktijk.

De teambuildingstraining is altijd een een-keer-in-je-leven-ervaring. Dat geldt zowel voor de mentale inspanning die gevraagd wordt als voor het spectaculaire oefeningenaanbod. We werken enkele voorbeelden uit, maar altijd zal inhoud en vorm in overleg met u en het team worden bepaald

Vorige pagina Homepagina