TA Transactionele Analyse

Alles wat binnen ons bewustzijn is geweest wordt nauwkeurig geregistreerd en opgeslagen in ons neurologisch systeem (hersenen, etc.) en kan worden afgespeeld' in het heden. Een activerende prikkel kan herinneringen oproepen die afkomstig zijn uit dat geheugen. Deze prikkels kunnen van buiten komen of intern worden veroorzaakt op grond van eerdere externe gebeurtenissen. Overeenkomstige prikkels roepen overeenkomstige gedachten op, maar het vervolg van een gedachtegang kan telkens verschillend zijn.

De transactionele analyse is volledig geïntegreerd in onze integratieve wijze van coachen. Hieronder is een samenvatting van de Macht-Kracht-Onmacht-zijnstoestanden die in de vroege kinderjaren zijn ontwikkeld en die een samen een fenomenologische dynamiek met elkaar vormen.
Alles wat binnen ons bewustzijn is geweest wordt nauwkeurig geregistreerd en opgeslagen in ons neurologisch systeem (hersenen, etc.) en kan worden afgespeeld' in het heden. Een activerende prikkel kan herinneringen oproepen die afkomstig zijn uit dat geheugen. Deze prikkels kunnen van buiten komen of intern worden veroorzaakt op grond van eerdere externe gebeurtenissen. Overeenkomstige prikkels roepen overeenkomstige gedachten op, maar het vervolg van een gedachtegang kan telkens verschillend zijn.

De grondlegger van TA is Dr. Eric Berne, Hij geeft o.a. de volgende definities over TA :

Transactie : Een eenheid van sociale omgang (Aktie-Reactie) In communicatie : A laat wat zien, horen, voelen = Transactionele Prikkel, B zal dan iets zeggen, doen, etc.= Transactionele Reactie.

In ieder mens leeft de kleine persoon die hij/zij was als driejarige. Ook zijn eigen ouders leven in hem. Dit zijn feitelijke geheugen registraties van wezenlijke ervaringen, interne en externe gebeurtenissen, waarvan de belangrijkste plaatsvonden in de eerste vijf levensjaren.

De zijnstoestanden in TA als fenomenologische realiteiten.

· Kind (onmacht, onbewust)

· Ouder (macht, onbewust)

· Volwassene (kracht, bewuste keuze)

Deze zijnswijzen worden niet als 'rollen' beschouwd, maar als een psychologische realiteit aangemerkt.

Veel Ouder-informatie vinden we in ons huidige leven terug. Van het inslaan van een spijker tot het geven van een hand. Van het dekken van de tafel tot wat gezond is om te eten en wat niet. Als de Volwassene vaardiger is geworden en in staat is de Ouder-informatie te evalueren en te beoordelen, worden deze handelwijzen soms aangepast of vervangen door betere ; het leereffect van hij die leren wil en kan. Vaak echter blijven typische Ouder-gewoonten en waarden als vastgeroest achter.

Met name als de oorspronkelijke instructies met strenge nadruk zijn opgenomen. Veel filters ontstaan door :

· Vervormen;

· Verwijderen;

· Generaliseren.

Veel gebruikte woorden in de Ouder-zijnstoestand zijn:

Deze Ouder-zijnstoestand kan men bijvoorbeeld herkennen aan gedrag als:

Terwijl de gegevens worden geregistreerd tot een geheel, van wat wij de Ouder noemen, wordt tegelijkertijd een andere registratie gestart. Een registratie van interne gebeurtenissen, de reacties van de kleine mens. De reacties op wat hij hoort en ziet, zijn gevoelens, zijn beperkt begrip, gebouwd op onbegrip ; de gevoelsmatige levensopvatting. Er is dan nog onvoldoende tekst tot zijn beschikking, reacties zijn dus gevoelsmatig.

Ervaringen, de primeurs in het leven: Het verlangen naar Zelf'!

Deze gevoelens van intense blijdschap worden eveneens vastgelegd. De onvoorwaardelijke liefde, de intense tevredenheid, de warme veiligheid, de onbegrensde mogelijkheden, bieden de mens ook in zijn huidige transacties, een gevoel dat alles mogelijk moet zijn.

Veel gebruikte woorden in de Kind- en Volwassen-zijntoestand zijn:

Kind-zijntoestand

Volwassen-zijntoestand

Herkenning Kind- en Volwassen-zijntoestand zijn:

Kind-zijntoestand

Volwassen-zijntoestand

Door de Volwassene kan het individu onderscheid maken tussen het leven zoals hem dat werd gedemonstreerd en geleerd (Ouder), het leven zoals hij dat aanvoelde, wenste of droomde (Kind), en het leven zoals hij dat zelf verklaart (Volwassene ) De Volwassene is nooit uitgeleerd.

Vorige pagina Homepagina