RET Rationele Emotieve Therapie

Rationele Emotieve Therapie > Rationele Effectiviteits Training
RET is van oorsprong een vorm van psychotherapie die is ontworpen door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913). Hij schakelde in 1955 over van de psychoanalyse, waarvan hij vond dat die te lang duurde en niet effectief was, naar een andere aanpak die hij RET noemde. RET is daarom kortdurend en probeert zo effectief mogelijk te zijn.

Een belangrijk uitgangspunt van de RET is dat wij als mensen veel meer verantwoordelijk zijn voor onze gevoelens en gedragingen dan we geneigd zijn te aanvaarden. Gevoel en gedrag worden in belangrijke mate bepaald door onze houding of gedachten en die kunnen we zélf veranderen.

Een belangrijk uitgangspunt van de RET is dat wij als mensen veel meer verantwoordelijk zijn voor onze gevoelens en gedragingen dan we geneigd zijn te aanvaarden. Gevoel en gedrag worden in belangrijke mate bepaald door onze houding of gedachten en die kunnen we zélf veranderen. Dit wordt geïllustreerd door de volgende uitspraak van de filosoof Epictetus:

“Het zijn niet de dingen die in de wereld gebeuren,
waardoor mensen van slag raken,

maar hun gedachten daarover.’’

(Epictetus, 60 na Christus)

Een voorbeeld

We zeggen vaak: ‘Dat maakt mij zo gespannen.’ Voor een groot deel doen we dat zelf, dus beter is te zeggen: ‘Daar maak ik mij zo gespannen over.’

RET is een cognitieve gedragstherapie: het richt zich op het veranderen van het denken en het handelen waardoor het mogelijk wordt om psychisch beter te functioneren.

Emotief betekent dat daardoor ook onze emoties veranderen en wel van ongezonde, niet productieve naar gezonde productieve emoties.

RET verschilt van sommige andere benaderingen in dat het heel confronterend en directief kan zijn, wat de effectiviteit bevordert.

Voorts verwacht het van degene die er mee bezig gaat, dat die zich er sterk voor inzet en soms dingen doet die niet aangenaam zijn, maar wel helpen.

RET gaat ervan uit dat het verleden niet bepalend hoeft te zijn voor het heden en dat mensen veel meer dan ze meestal denken, de keuze hebben om uit vastgeroeste patronen te stappen.

M.a.w.

Vorige pagina Homepagina