NLP Neuro-Linguïstisch Programmeren

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een model voor het begrijpen en beïnvloeden van de innerlijke ervaring. NLP helpt mensen om de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen te herkennen en op een positieve manier ongewenste patronen te veranderen.


Waarom werken mensen met NLP?

Trainers, coaches en adviseurs merken steeds vaker dat competentie zowel een persoonlijke als een professionele kant heeft. Enerzijds gaat het om persoonlijk contact: begrijpen wie iemand is en vanuit welke innerlijke structuren hij handelt. Anderzijds gaat het om resultaten: hoe kan ik iemand helpen om effectiever te worden en nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen? De volgende vaardigheden zijn daarbij belangrijk:

NLP is een model, geen heilsleer .

NLP is de afgelopen jaren in de media vaak vertegenwoordigd door 'motivational speakers': gebruinde mannen die mensen op en neer laten springen en laten roepen dat ze alles kunnen. Soms wil men niets liever horen en heeft deze benadering op de korte termijn succes. Het beeld dat het grote publiek van NLP heeft is daardoor erg eenzijdig geworden. NLP biedt meer breedte en diepgang dan deze overgesimplificeerde presentaties doen vermoeden. Het IEP vertegenwoordigt een genuanceerdere stroming binnen NLP. Wij zien NLP niet als een nieuwe heilsleer waarmee iedere menselijke hindernis moeiteloos opgelost kan worden.
Wij zien NLP als een prachtige verzameling modellen en technieken voor innerlijke verandering en professionele communicatie. Wij vinden NLP verbazend effectief, en tegelijkertijd weten we dat NLP, net als ieder ander model, zijn beperkingen heeft.
Want 'het gebied' is zoveel meer dan 'de kaart'.

 


Essentiële thema's


° Doelgericht werken
U leert stuurkundig verantwoorde doelen te formuleren, zodat de kans op succes toeneemt en u van iedere stap onderweg naar het doel kunt leren. U leert doelen te toetsen aan vormvoorwaarden en flexibel naar hulpbronnen te zoeken.

° Observatie
U leert uw zintuigen te gebruiken voor verfijnde, onmiddellijke waarneming van het effect van uw communicatie en het herkennen van wat er zich in iemands innerlijke beleving afspeelt. Daardoor kunt u beter afgestemd en verfijnder met mensen werken.

° Rapport
U leert hoe u een sfeer van vertrouwen kunt scheppen. Door bijvoorbeeld de maatstaven die u uitdrukt, uw woordkeus, uw zintuiglijke voorkeur, uw houding, gebaren en ademhaling af te stemmen op het gedrag van de ander, bent u in staat om doelgericht een harmonieus contact op te bouwen.

° Innerlijke hulpbronnen activeren
Het hebben van problemen betekent in NLP: nog niet bij de juiste hulpbronnen kunnen komen. U leert hoe u innerlijke vermogens kunt opsporen en inzetten voor verandering. De vragen waar het hier om gaat is: "Wat houdt mij tegen?' en "Wat heb ik dus nodig?' Is het inzicht, creativiteit, rust, of iets anders? En als ik dat weet, hoe maak ik het dan wakker in mijzelf?

° Mentale strategieën
U leert observeren welke innerlijke stappen iemand doorloopt bij een mentale activiteit, bijvoorbeeld bij het creatief zijn, het zichzelf motiveren, het beslissen, iets begrijpen, etc. Dit vermogen heeft tal van toepassingen: u kunt probleemstrategieën veranderen, ineffectieve strategieën verbeteren, iemand nieuwe strategieën aanleren of effectieve strategieën van anderen overnemen.

° Communiceren met 'gedeelten'
U leert overleggen en onderhandelen met gedeelten van uzelf en anderen en zo op een andere manier om te gaan met weerstand. Vaak gaat het om ervaringen en gedragingen die met de gebruikelijke manieren van communiceren niet of niet op een effectieve manier beïnvloed kunnen worden. U leert onbewuste vermogens en informatie toegankelijker te maken. U leert onderhandelen om met uzelf en anderen tot win-win resultaten te komen, en zowel interpersoonlijke als innerlijke conflicten op te lossen.

Vorige pagina Homepagina