Cultuur

Een professionele cultuur is een belangrijk element voor het slagen van kwaliteitsbeleid. Het is een cultuur waarin mensen van en met elkaar willen leren en gemotiveerd zijn zich te verbeteren. De training heeft als rode draad de gedachte dat het ontwikkelen van zo¹n cultuur betekent het erkennen, waarderen, inzetten en versterken van individuele kwaliteiten van alle medewerkers.


Dit houdt ook in dat iedereen bereid en gemotiveerd is zich voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. De school of de organisatie zal zich niet ontwikkelen door het vermijden van verschillen in kwaliteit, maar wel door die verschillende kwaliteiten op een juiste wijze in te zetten. Anders gezegd: door te werken met verschillen.
We gaan op zoek naar het gemeenschappelijke in de verschillende kwaliteiten. Het zien en beleven van dat gemeenschappelijke (missie en visie) blijkt een veilige basis voor verbetering.


Tijdens de training worden praktijk en theorie zo met elkaar in verbinding gebracht dat u leert hoe u zicht kunt krijgen op uw eigen bedrijfscultuur, uw rol daarin en de manier waarop u die kunt aanpassen. Daarmee krijgt u middelen in handen om er in uw eigen situatie mee aan de slag te gaan.

Vorige pagina Homepagina